VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Då-arter Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Raudtvitann, som har mindre frøblad og varige blad.

Kjennetegn

Frøblad: Bredt omvendt eggeformete med hele bladrander. Ved basis sees to karakteristiske tapper. Stilkete. Overflaten glatt, stilken kraftig behåret. Lengde ca. 9 mm. Varige blad: Eggeformete med sagtakkete bladrander. Stilkete. Overflate

Biologi

Formering og spredning: Utelukkende ved hjelp av frø. Biologisk gruppe: Sommerettårig.

Betydning

Då-artene opptrer som ugras i alle slags åkerkulturer over hele landet. Guldå er verst i kyststrøkene. De trives best på moldrik mineraljord og myrjord, med god tilgang på nitrogen. I vårsådde kulturer er begge arter, selv ved små tettheter, plagsomme og

Systematikk

Lepeblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Hanekro
Engelsk : Hemp-nettle
Latin : Galeópsis spp.
Norsk : Då-arter

Då-arter: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Då-arter: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Då-arter: Blomst av Guldå
Blomst av Guldå
Då-arter: Voksen plante (Kvassdå)
Voksen plante (Kvassdå)

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no