VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Haremat Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Bredt eggformet med hele bladrander. Stilkete. Overflaten kan enten være behåret eller glatt. Lengde ca. 5-7 mm.

Varige blad:
Nesten sirkulære med svakt bølgete bladrander. Stilkete. Overflaten behåret. Lengde ca. 12 mm.

Voksen plante:
Haremat kan utvikle seg til en stor plante med 30-100 cm høye, opprette stengler. Bladene har noen karakteristiske innskjæringer, som kan minne om hareskår, derav navnet. Diameter på blomst ca. 10 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 700 frø pr. plante.

Frø:
Kølleformet og noe krummet. Tverrsnit nærmest trekantet. Overflaten med mange lyse lengderibber. Tusenkornvekt ca. 1,1 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp af frø.

Biologisk gruppe:
Vinterettårig.

Betydning

Forekommer i skogkanter, kratt og rasmark, men som ugras i all slags åkerkulturer, særlig korn, på veikanter og skrotemark. Planten vokser på både lettere og tyngre jord.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Haremad
Engelsk : Nipplewort
Latin : Lapsána commúnis
Norsk : Haremat

Haremat: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Haremat: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Haremat: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Haremat: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no