VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
18.1 2020 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Balderbrå Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Tunbalderbrå, med maksimalt to innskjæringer på de to første bladpar.

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 4-6 mm.

Varige blad:
De første varige bladene med mange dype innskjæringer. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 10-12 mm. Senere varige blad er to- til tredobbelt finnet med trådsmale småblad.

Voksen plante:
Balderbrå er en høy plante (30-70 cm), som spesielt i åpne kulturer kan bli meget kraftig. Diameter på blomst ca. 40 mm.Frøproduksjon: Opp til ca. 34.000 frø pr. plante.

Frø:
Form som en lett krum, avstumpet, 3-4-kantet kjegle. Overflaten med 3-4 langsgående, lyse ribber. To typer forekommer: Brede randfrø og smalere skivefrø. Tusenkornvekt ca. 0,35 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Toårig.

Betydning

Balderbrå forekommer både i åker og eng, og kan være et problemugras ved høstkorndyrking og i førsteårseng. Arten kan også være plagsom i frøeng, siden frøene er vanskelig å rense fra.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Kamille, lugtløs
Engelsk : Scentless Mayweed
Latin : Tripleurospérmum inodórum
Norsk : Balderbrå

Balderbrå: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Balderbrå: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Balderbrå: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Balderbrå: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no