VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Tunbalderbrå Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Balderbrå, hvor de første varige bladene har flere innskjæringer.

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 2-4 mm.

Varige blad:
De første varige bladene lansettformet til avlange i omriss, med hele bladrander eller forsynt med 1-2 grove tapper. Ustilkete. Overflaten glatt, av og til med enkelte hår. Senere varige blad er to- tredobbelt finnete med smale, spisse småblad. Lengde ca. 10-20 mm.

Voksen plante:
Tunbalderbrå er en liten plante med 10-30 cm høye, opprette stengler.Den mangler de hvite randblomstene i blomsterkorgen. Diameter på blomsterkorg ca. 5-8 mm. Frøproduksjon: Op til ca. 5.000 frø pr. plante.Frø:Avlangt krukkeformet og lett krumbøyd. Overflaten med flere langs gående, svakt avrundete ribber. Tusenkornvekt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp af frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Forekommer i åker, hager, gårdsplasser. Svært vanlig som ugras i alle typer åkerkulturer, men også i tun, grøntanlegg, planteskoler og langs veier og jernbaner

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Kamille, skive
Engelsk : Pineapple-weed
Latin : Chamomílla suaveolens
Norsk : Tunbalderbrå

Tunbalderbrå: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Tunbalderbrå: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Tunbalderbrå: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Tunbalderbrå: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no