VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkergråurt Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Lineært til lansettformet. Helrandete bladrander. Bladbasis smalner av jevnt. Glatt. Ca. 2 mm.

Varige blad:
Bladplaten til de første varige bladene er ovalt elliptiske, mens de følgende bladene er lineært tungeformet. Hele bladrander. Spiss bladtopp. Bladbasis smaler av jevnt. Fjærnervet med tydelig midtnerve. Hvitullet.

Voksen plante:
De varige bladene vokser vanligvis fram parvis, og arten er rosettdannende. Sideskudddannelse inntreffer tidlig. Hele planten er hvitullet. De svake, ugreinete stenglene blir 5-15 cm høye. De øvrige bladene er samlet under de sammentrengte, gulhvite blomstene.

Frø:
Frøene har fnokk av stive, sprø hår, som faller av hver for seg. Frukten/frøet håret, blir slimete i vått vær, og blir spredd ved dyr

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Vokser på leirete vannkanter. Som ugras i fuktig åker, på veikanter og annen skrotemark, mest på leirjord.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Evighedsblomst, sump
Engelsk : Marsh Cudweed
Latin : Gnaphálium ulignósum L.
Norsk : Åkergråurt

Åkergråurt: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Åkergråurt: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Åkergråurt: Blomsterstand
Blomsterstand
Åkergråurt: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no