VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Knereverumpe Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Tidlige stadier:
Vokser i mer eller mindre tette tuer. Dersom tuene blir delt av jordarbeidingsredkaper, kan de danne nye selvstendige planter.

Voksen plante:
Ca. 20-50 cm høy. Strået nedliggende med karakteristisk oppoverrettet knekk i leddene. Noen typer utvikler lett røtter fra leddknutene, særlig fra de nederste. Bladene er flate og glatte. Slirehinnen er avrundet i toppen og ca. 2-5 mm lang. Bladører mangler. Bladslirene er glatte, de øvre litt oppsvulmet. Akset er kjevleformet, mørkgrønt til grønnfiolett, og smalt.

Frø:
Frukten er en nøtt (frø) omgitt av inneragnene og ytteragnene, sammentrykt fra siden og håret. Fargen er lysebrun til gråbrun. Tusenkornvekt ca. 0,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Med frø, men kan også danne nye planter ved nedliggende stengler, som danner røtter ved leddknutene.

Biologisk gruppe:
Toårig til flerårig med trevlerot

Betydning

Forekommer mest i grasmark, men også i åker. Liker best våt, næringsrik og leirete jord. Opptrer som ugras i eng, beite og åker. Er i den seinere tid blitt brysom ved dyrking av grasfrø, særlig engrapp.

Systematikk

Grasfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Rævehale, knæbøjet
Engelsk : Marsh Foxtail
Latin : Alopecúrus geniculátus
Norsk : Knereverumpe

Knereverumpe: Tidligt stadium
Tidligt stadium
Knereverumpe: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no