VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Raudtvitann Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Då-arter, som har større frøblad og varige blad.

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale til nesten sikrkulære med hele bladrander. Ved frøbladets overgang til frøbladstilken sees en rundbuet innskjæring. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 5-6 mm.

Varige blad:
Hjerteformete med rundtakkete bladrander. Stilkete. Overflaten behåret. Lengde ca. 10 mm.

Voksen plante:
Bladene nederst på stengelen er langstilkeet og breitt hjerteformet, bladene øverst er kortstilkete, breitt eggeformet til hjerteformet, oftest noe purpurrøde. Relativt små planter med 15-35 cm høye, opprette og firkantete stengler. Lengde på blomst ca. 10-15 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 200 frø pr. plante.

Frø:
Omvendt billeformet. Ryggsiden konveks. Buksiden takformet med to lett konkave sideflater og en mindre, trekantet toppflate. Tverrsnittet er tresidet eller sektorformet. Overflaten ru og skinnende. Tusenkornvekt ca. 0,9 g

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Vinterettårig.

Betydning

Raudtvitann kan være et problem i høstkorn og radkulturer. Den trives best på næringsrik mold- og leirjord.

Systematikk

Lepeblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Tvetand, rød
Engelsk : Dead-nettle
Latin : Lámium spp.
Norsk : Raudtvitann

Raudtvitann: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Raudtvitann: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Raudtvitann: Blomst <br><i>(Lámium purpuréum)</i>
Blomst
(Lámium purpuréum)
Raudtvitann: Voksen plante <br><i>(Lámium purpuréum)</i>
Voksen plante
(Lámium purpuréum)

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no