VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Oljevekster Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Omvendt nyreformete med hele bladrander (raps). Stilkete. Overflaten enten glatt eller med enkelte hår. Lengde ca. 7-10 mm.

Varige blad:
Omvendt eggformet med bølgete til takkete bladrander. Stilkete. Overflaten glatt eller med enkelte hår. Lengde ca. 20-30 mm.

Voksen plante:
Raps: Er en kraftig plante med en 60-100 cm høy, opprett stengel. Planten er blågrønn på farge. Lengde på kronbladene ca. 10-12 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 1.500 frø pr. plante. Ryps: Nedre blad er håret og grønne.

Frø:
Raps: Kulerundt. Overflaten meget fint ”grubet”. Tusenkornvekt ca. 5,0 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig, tildels også vinterettårig.

Betydning

Opptrer som spillplanter i vårsådde kulturer.

Systematikk

Korsblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Korsblomstrede
Engelsk : Crusifers
Latin : Brássica spp.
Norsk : Oljevekster

Oljevekster: Frøplantestadium<br><i>(Brássica nápus ssp. nápus)</i>
Frøplantestadium
(Brássica nápus ssp. nápus)
Oljevekster: Tidligt stadium<br><i>(Brássica nápus ssp. nápus)</i>
Tidligt stadium
(Brássica nápus ssp. nápus)
Oljevekster: Blomst <br><i>(Brássica nápus ssp. nápus)</i>
Blomst
(Brássica nápus ssp. nápus)
Oljevekster: Voksen plante <br><i>(Brássica nápus ssp. nápus)</i>
Voksen plante
(Brássica nápus ssp. nápus)

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no