VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkerdylle Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale, ca. 5 mm. Stilkete.

Varige blad:
Lansettformet i omriss, buktfinnet med tannet kant, glinsende og glatte. Nedre blad stilket, øvre blad sittende.

Voksen plante:
Bladene spredte. Stengelen opprett, 60-150 cm, grov, skjør, saftig, greinet i toppen. Blomsterkorgene, 4-5 cm i diameter, i store åpne halvskjermer. Korgdekke og korgskaft har gule kjertelhår.

Frø:
Sammentrykt stav- til avlangt mandelformet, som mot begge ender er svakt tilspisset. Ovalt tverrsnitt. Overflaten har 3-5 tverrhakkete lengderibber på hver side. Tusenkornvekt ca. 0,5 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjelp av frø og knoppskytende formeringsrøtter.

Biologisk gruppe:
Flerårig vandrende med krypende formeringsrøtter.

Betydning

Åkerdylle forekommer i åkerkulturer, men også i eng, beite og hager. Finnes ellers på skrotemark og strandkanter/havstrand. På de sistenevnte vokseplassene har den trolig sin opprinnelse. Den foretrekker dyp mold- og næringsrik leirjord, men vokser også på god, dyrket myr. Åkerdylle har tatt seg kraftig opp de senere år, vesentlig på grunn av tidligere frøugrassprøyting i kornområdene enn tidligere. Forekomst øker også ved redusert jordarbeiding.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Svinemælk, ager
Engelsk : Perennial Sow-thistle
Latin : Sonchus arvensis L.
Norsk : Åkerdylle

Åkerdylle: Frøplantestadium <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Frøplantestadium
(Sonchus ssp.)
Åkerdylle: Tidligt stadium <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Tidligt stadium
(Sonchus ssp.)
Åkerdylle: Blomst <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Blomst
(Sonchus ssp.)
Åkerdylle: Voksen plante  <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Voksen plante
(Sonchus ssp.)

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no