VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkergull Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Gjetartaske, som har 5-flikete stjernehår.

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale til smalt omvendt eggformet, ca. 4 mm.

Varige blad:
Breitt lansettformete med uttrukket grunn, svakt tannete eller helrandete med fine, tre-(fire-)delte stjernehår.

Voksen plante:
Bladene spredte og sittende. Stengelen opprett, 25-60 cm høy, oftest greinet oventil, kantet og ru med stjernehår. Blomstene i lange klaser i toppen av stengel og greiner. Diameter opptil 12 mm.

Frø:
Skeivt ovalt i omkrets, avstumpet ved frøfestet og tilspisset mot toppen. Fra basis til toppen går en tykk, utstående fold. Ca. 1,7 mm.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

På dyrket mark, vei- og jernbaneskråninger, ballastplasser og skrotemark. Liker best næringsrike, lettere jordarter. Som ugras i hager og alle slags åkerkulturer.

Systematikk

Korsblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Gyldenlak-hjørneklap
Engelsk : Treacle-mustard
Latin : Erýsium cheiranthoídes
Norsk : Åkergull


 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no