VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkersvinerot Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Då-arter, som ikke har vond lukt.

Kjennetegn

Frøblad:
Elliptiske og med et innhakk i spissen. Stilkete. Ca. 8 mm.

Varige blad:
Bladene er motsatte, avlange til lansettformete, utdradd i spissen, avrundet ved basis, rundtannet og håret. De nedre bladene er kortstilkete, se øverste sittende.

Voksen plante:
De underjordiske delene av planten består av firkantete jordstengler med greiner av avlange knoller og birøtter. De nederste greinparene på frøplanten kan bøye seg ned mot jorden og danne nye jordstengler og knoller. Når knollene har satt lysskudd, visner de. Stengelen er opprett, 30-60 cm høy, firkantet, greinet og håret. Hele planten har vond lukt.

Frø:
Eggformet i omriss, sektorformet i tverrsnitt. Overflaten matt med små groper. Ca. 2,1 mm.

Biologi

Formering og spredning:
Ved frø og stengelknoller som vokser ut fra jordstengler.

Biologisk gruppe:
Flerårig vandrende med stengelknoller.

Betydning

Forekommer i dyrket mark, langs grøfter, strender m.v. Foretrekker fuktig, litt sur jord, men kan ellers vokse både på tunge og lette jordtyper. Som ugras i alle typer åkerkulturer, og særlig i korn.

Systematikk

Leppeblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Kærgaltetand
Engelsk : Marsh Woundwort
Latin : Stáchys palústris
Norsk : Åkersvinerot

Åkersvinerot: Tidligt stadium (vegetativt formert)
Tidligt stadium (vegetativt formert)
Åkersvinerot: Blomst
Blomst
Åkersvinerot: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no