VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Stivdylle Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Løvetann, som har glatte varige blad.

Kjennetegn

Frøblad:
Breitt eggformete med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde 5-6 mm.

Varige blad:
Sirkulære til omvendt eggformete i omriss med mer eller mindre dype innskjæringer i bladrandene. Stilkete. Overflaten spredt behåret. Bladene inneholder melkesaft, som lett kan sees ved å trykke på et avrevet blad. Lengde ca. 9-12 mm.

Voksen plante:
Ca. 50-80 cm lange, opprette stengler. Arten er fylt med melkesaft. Bladrandene er takkete ogt tornete. Planten knekker lett ved berøring. Diameter på blomsterkorg knapt 2 cm. Frøproduksjon: Opp til ca. 4.700 frø pr. plante.

Frø:
Sammentrykt mandelformet med skarpe sidekanter. Tversnitt smalt ovalt. Overflatens glatte sider utstyrt med tre glatte lengderibber. Tusenkornvekt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ve hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Stivdylle trives best på sterkt gjødslet jord i grønnsaker og rotvekster, men finnes også i andre åkerkulturer og på avfallsplasser.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Svinemælk, ru
Engelsk : Prickly Sow-thistle
Latin : Sonchus asper (L.) Hill.
Norsk : Stivdylle

Stivdylle: Frøplantestadium <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Frøplantestadium
(Sonchus ssp.)
Stivdylle: Tidligt stadium <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Tidligt stadium
(Sonchus ssp.)
Stivdylle: Blomst <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Blomst
(Sonchus ssp.)
Stivdylle: Voksen plante  <br><i>(Sonchus ssp.)</i>
Voksen plante
(Sonchus ssp.)

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no