VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Balderbrå, SU-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Tunbalderbrå med maksimalt to innskjæringer på de to første bladpar.

Kjennetegn

Frøblad: Ovale med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 4-6 mm. Varige blad: De første varige bladene med mange dype innskjæringer. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 10-12 mm. Senere varige blad er to- til tredobbel

Biologi

Formering og spredning: Utelukkende ved hjelp av frø. Biologisk gruppe: Toårig.

Betydning

Balderbrå forekommer både i åker og eng, og kan være et problemugras ved høstkorndyrking og i førsteårseng. Arten kan også være plagsom i frøeng, siden frøene er vanskelig å rense fra.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Norsk : Balderbrå, SU-res

Balderbrå, SU-res: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Balderbrå, SU-res: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Balderbrå, SU-res: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Balderbrå, SU-res: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no