VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Hønsegrasarter, SU-res Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Avlange til ovale med hele bladrander. Overflaten spredt behåret. Vanlig hønsegras: Lengde ca. 7-10 mm. Rødt og grønt kjertelhønsegras: Lengde ca. 10 mm.

Varige blad:
Vanlig hønsegras: Ovale til lansettformete med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten nesten glatt. Lengde ca. 18-40 mm. Rødt kjertelhønsegras: Lansettformete med hele bladrander. Kortstilkete. Nesten glatte. Grønt kjertelhønsegras: Lansettformete med hele bladrander. Overflaten tett behåret. Lengde ca. 15-35 mm.

Voksen plante:
Vanlig hønsegras har bl.a. aksskaft uten eller med noen få vorteformete kjertler (bruk lupe). Rødt kjertelhønsegras har få kjertler på aksskaftet, grønt kjertelhønsegras har mange. Vanlig hønsegras har slirekanter med ca. 1 millimeter lange hår, mens de to andre artene har slirekanter med maksimum 0,8 millimeter lange hår. Grønt kjertelhønsegras har oftest lodne stengler og blad, mens rødt kjertelhønsegras har snaue blad, ofte med mørk flekk.

Frø:
Vanlig hønsegras: To typer: Hovedtypen som rødt kjertelhønsegras, men mer butt. Den andre typen noe trekantet med avrundete kanter. Overflaten på begge typer nesten glatt, ofte rester av arret. Tusenkornvekt ca. 2,.7 g. Rødt og grønt kjertelhønsegras: Nærmest hjerteformet og flattrykt fra sidene. Overflaten glatt, ofte med rester av arret. Tusenkornvekt ca. 3,6 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Alle artene vokser raskt og er konkurransesterke, særlig i poteter, rotvekster og grønnsaker. De trives best på noe sur, fuktig, nærings- og humusrik jord.

Systematikk

Slireknefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Pileurtarter
Engelsk : Redchank / Pale persicaria
Latin : Polýgonum spp.
Norsk : Hønsegrasarter, SU-res

Hønsegrasarter, SU-res: Frøplantestadium <br><i>(Polýgonum lapatifólium)</i>
Frøplantestadium
(Polýgonum lapatifólium)
Hønsegrasarter, SU-res: Frøplantestadium <br><i>(Polýgonum persicária)</i>
Frøplantestadium
(Polýgonum persicária)
Hønsegrasarter, SU-res: Tidligt stadium <br><i>(Polýgonum lapatifólium)</i>
Tidligt stadium
(Polýgonum lapatifólium)
Hønsegrasarter, SU-res: Tidligt stadium <br><i>(Polýgonum persicária)</i>
Tidligt stadium
(Polýgonum persicária)
Hønsegrasarter, SU-res: Blomst <br><i>(Polýgonum persicária)</i>
Blomst
(Polýgonum persicária)
Hønsegrasarter, SU-res: Voksen plante <br><i>(Polýgonum persicária)</i>
Voksen plante
(Polýgonum persicária)

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no