VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkersvineblom Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblade
Lansettformete med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 6-8 mm.

Varige blad:
Omvendt eggeformet med sagtakkete bladrander. Stilkete. Overflaten behåret. Lengde ca. 10-15 mm.

Voksen plante:
Åkersvineblom er en liten plante med en 10-30 cm høy, opprett stengel. Den kjennes spesielt på de svarte merkene på yttersiden av blomsterkorgene og de litt kjøttfulle bladene. Diameter på blomsterkorg ca. 4 mm. Frøproduksjon: opptil ca. 7.000 frø pr. plante.

Frø:
Stavformet, lengderibbet med rundt tverrsnitt. Overflaten er ru og har tette rekker med hår mellom ribbene. Tusenkornvekt: ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Vinterettårig.

Systematikk

Kurvblomst-familien.

Navn på andre språk

Dansk : Brandbæger, alm.
Engelsk : Groundsel
Latin : Senécio vulgáris
Norsk : Åkersvineblom

Åkersvineblom: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Åkersvineblom: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Åkersvineblom: Blomsterkurve
Blomsterkurve
Åkersvineblom: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no