VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Gullkrage Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Balderbrå, som ikke er blådogget.

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 4-6 mm.

Varige blad:
Avlange med mange mer eller mindre dype innskjæringer. Ustilkete. Overflaten nesten glatt med blådugget belegg. Lengde ca. 18-25 mm.

Voksen plante:
Gullkrage er en mellomstor plante med en 30-60 cm høy, opptett stengel. Hele planten er blågrønn. Diameter på blomsterkorg ca. 40-50 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 2.100 frø pr. plante.

Frø:
To typer forekommer - randfrø og skivefrø. Skivefrø: Valseformet, lett krumt, avtar i tykkelse i den ene enden. Overflaten med 8-10 langsgående ribber. Tusenkornvekt ca. 1,5 g. Randfrø: Valseformet med to motstående ribber, som ligner brede vingekanter. Overflaten med mange ribber. Tusenkornvekt ca. 2,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Frøene spirer seint om våren og over lang tid, slik at den ofte blir undervurdert. Gullkrage er kalksky, og er derfor mer sjelden i åkrene nå enn før, men finnes rikelig i Vestfold og sørlige Østfold. Den er en konkurransekraftig plante og et meget brysomt ugras, særlig i korn.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Okseøje, gul
Engelsk : Corn Marigold
Latin : Chrysánthemum segétum
Norsk : Gullkrage

Gullkrage: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Gullkrage: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Gullkrage: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Gullkrage: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no