VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkersnelle Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Tidlige stadier:
Tidlig om våren skyter det fram gulbrune stengler fra underjordiske utløpere (jordstengler). Disse 10-20 cm høye vårstenglene bærer 2 cm lange sporebærende aks. Senere på våren dør de sporebærende stenglene bort, og grønne skudd begynner i stedet å vokse fram. Disse grønne skuddene er i begynnelsen sylinderformet. Senere folder de kransstilte sidegreinene seg ut, og planten får et kjegleformet omriss.

Voksen plante:
Åkersnelle en middels høy plante med 20-40 cm oppstigende til opprette stengler. De kransstilte sidegreinene gjør at planten får et kjegleformet omriss.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjelp av sporer og jordstengler.

Biologisk gruppe:
Flerårig vandrende med jordstengler.

Betydning

Opptrer som ugras i eng, beite og alle slags åkerkulturer. Åkersnelle er en dårlig fôrplante og skadelig for dyrene på grunn av mye kisel i celleveggene. For hest er den dessuten direkte giftig. Storfe, sau og geit tåler åkersnellen langt bedre. For disse dyrene er myrsnelle farligere.

Systematikk

Snellefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Padderokke, ager
Engelsk : Field Horsetail
Latin : Equisétum arvénse
Norsk : Åkersnelle

Åkersnelle: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Åkersnelle: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Åkersnelle: Sporebærende aks
Sporebærende aks
Åkersnelle: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no