VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Pengeurt Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Gjetartaske, som har stjernehår.

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 5-10 mm.

Varige blad:
Ovale til sirkulære med svakt bølgete bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 5-12 mm.

Voksen plante:
Pengeurt er en mellomhøy plante (15-30 cm), som kjennes på de store myntliknende fruktene (skulper). Diameter på blomst ca. 3-4 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 900 frø pr. plante.

Frø:
Ovalt i omkrets, men sammentrykt fra siden. Overflaten furet i parallelle, buete rekker. Tusenkornvekt ca. 1,8 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp af frø.

Biologisk gruppe:
Vinterettårig.

Betydning

Pengeurt forekommer i poteter, rotvekster og grønnsaker, ofte også i korn og første års eng. Den kan overvintre i for eksempel høstkorn eller gjenleggsåkre i milde vintre. Den finnes ellers på veikanter og skrotemark. Den foretrekker moldholdig, næringsrik sand- og leirjord.

Systematikk

Korsblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Pengeurt
Engelsk : Field Penny-cress
Latin : Thláspi arvénse
Norsk : Pengeurt

Pengeurt: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Pengeurt: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Pengeurt: Blomst
Blomst
Pengeurt: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no