VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Vindeslirekne Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Avlange til lansettformete med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 10-20 mm.

Varige blad:
Hjerte- til pileformete med nesten hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 20-30 mm.

Voksen plante:
Vindeslirekne har 20-80 cm lange stengler, som enten er nedliggende eller slynger seg om stengler, strå og blader på andre planter. Arten kjennes spesielt på de hjerte- til pilformete varige bladene. Diameter på blomst ca. 2 mm.Frøproduksjon: Opp til ca. 200 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest trekantet med tresidet tverrsnitt, hvor sidene ofte er noe konkave. Overflaten glatt til lett ru, ofte bekledt med rester av blomsterdekket. Avskallete frø forekommer ofte. Tusenkornsvekt ca. 5,0 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp af frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Vindeslirekne liker næringsrik, lett og svakt sur, leirholdig jord. Opptrer som ugras i hager og alle slags åkerkulturer, særlig vårkorn. Vindeslirekne er en konkurransekraftig plante. Større mengder av planten i en kornåker kan være årsak til legde i åkeren, og dermed gjøre høstearbeidet vanskelig.

Systematikk

Slireknefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Pileurt, snerle
Engelsk : Black-bindweed
Latin : Polýgonum convólvulus
Norsk : Vindeslirekne

Vindeslirekne: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Vindeslirekne: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Vindeslirekne: Blomst
Blomst
Vindeslirekne: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no