VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Tungras Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Hønsegrasarter, som ikke har trådsmale frøblad.

Kjennetegn

Frøblad:
Lange og smale med hele bladrander. Ustilkede. Overflaten av og til svakt behåret, ellers glatt. Lengde ca. 10-15 mm.

Varige blad:
Lansettformete med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten av og til svakt behåret, ellers glatt. Fargen på de første varige bladene kan ofte være meget rødlig. Lengde ca. 20-30 mm.

Voksen plante:
Tungras er en lavtvoksende plante med 20-60 cm lange, nedliggende stengler. Arten kjennes bl.a. på de stengelomfattende hinneaktige slirene, som er plassert ved hvert enkelt bladfeste. Diameter på blomst ca. 2 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 200 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest trekantet med en slank, lett krummet, tilspisset topp. Tverrsnitt trekantet. Overflaten lett ru. Frøet oftest omgitt av rester af blomsterdekkblad. Tusenkornvekt ca. 2,7 g.

Biologi

Formeringsevne og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Trives best på lett, tørr jord, med høyt innhold av organisk materiale og rikelig med nitrogen, men vokser også på næringsfattige steder. Tungras er et meget vanskelig ugras å luke. Opptrer som ugras i plener, på fotballbaner, der det ofte er stor tråkkbelastning, og i alle slags åkerkulturer, særlig korn og jordbær.

Systematikk

Slireknefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Pileurt, vej
Engelsk : Knotgrass
Latin : Polýgonum avikuláre
Norsk : Tungras

Tungras: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Tungras: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Tungras: Blomst
Blomst
Tungras: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no