VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Markrapp Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Tidlige stadier:
Bladene brettet sammen i knoppen, og bladslirene er noe sammentrykt og rue. Bladene er tynne og jevnt tilspisset. Bladspissen er båtformet. Holdes bladene oppmot lyset, sees 2 lyse ribber (”struber”) langs midten av bladet. Slirehinnen er meget lang, ca. 4-10 mm.

Voksen plante:
Markrapp er en stor plante med ca. 30-70 cm høye, opprette stengler. Småaksene er samlet i en åpen topp. Planten kan bl.a. skilles fra engrapp ved den meget lange slirehinnen. Frøproduksjon: Opp til ca. 2.000 frø pr. plante.

Frø:
Slankt elipseformet med trekantet tverrsnitt. Inneragn skarpt kjølformet, 5-nervet med tettsittende tenner på midtnervens øverste del. Ikke snerp. Basis har ofte en ullhåret dusk. Bukstilken rund, meget tynn og glatt med endestilt krage. Bukfuren lav og bred. Avskallete frø forekommer. Tusenkornvekt ca. 0,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Overveiende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Flerårig stedbundet med trevlerot, men ofte med korte overjordiske skudd.

Betydning

Forekommer i sumper, vannkanter, bekkesig og grøfter. Som ugras på fuktig, dyrket mark og all slags skrotemark. Det er først i seinere år arten er blitt observert som ugras i høstkorn og engfrø, med større forekomster i Østfold og Vestfold i frøeng. Markrappfrø er vanskelig å rense ut i fra engsvingel, og umulig fra partier med engrapp. I andre kulturer der frørensingen ikke er noe problem, vil eventuell skade fra markrapp begrense seg til konkurranse og avlingsreduksjon.

Systematikk

Grasfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Rapgræs, alm.
Engelsk : Rough Meadow-grass
Latin : Poa triviális
Norsk : Markrapp

Markrapp: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Markrapp: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Markrapp: Slirehinne
Slirehinne
Markrapp: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Markrapp: Voksen plante
Voksen plante
Markrapp: Båtformet bladspiss
Båtformet bladspiss

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no