VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Tunrapp Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Tidlige stadier:
Bladflaten er kjølformet, og bladslirene er noe sammentrykte. Bladene er tynne og ofte tverrynkete. Bladspissen er båtformet. Holdes bladene opp mot en lyskilde, sees to lyse striper langs midten av bladet. Slirehinnen er 2-4 mm lang. Hele planten har ofte et sammenkrøllet utseende.

Voksen plante:
Tunrapp er en liten plante med 5-20 cm lange, oppstigende stengler. Småaksene sitter i små åpne topper. Har ikke snerp.Tunrapp skilles lett fra andre rapparter på størrelsen. Frøproduksjon: Opp til ca. 500 frø pr. plante.

Frø:
Omgitt av skarpt kjølformet, ru dekkblad, med utoverbøyde sidekanter i toppen. Tverrsnittet trekantet. Bukstilken rund og tynn. Bukfuren lav og bred. Avskallete frø forekommer ofte. Tusenkornvekt ca. 0,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologsik gruppe:
Vinterettårig.

Betydning

Tunrapp vokser godt på alle jordtyper. Opptrer som ugras i hager, plener, gangstier der jorden er pakket, og i alle slags åkerkulturer. Kan være særlig brysom ved gjenlegg til gras for frøproduksjon, spesielt engrapp. Tunrapp er vanskelig å luke.

Systematikk

Grasfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Rapgræs, enårig
Engelsk : Annual Meadow-grass
Latin : Poa annua
Norsk : Tunrapp

Tunrapp: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Tunrapp: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Tunrapp: Slirehinne
Slirehinne
Tunrapp: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Tunrapp: Voksen plante
Voksen plante
Tunrapp: Øverst båtformet <br>
bladspiss. Nederst <br>
tverrynket blad
Øverst båtformet
bladspiss. Nederst
tverrynket blad

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no