VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkersennep Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Omvendt nyreformete med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 7-8 mm.

Varige blad:
Omvendt eggformete i omriss, med mer eller mindre dype innskjæringer i bladrandene. Stilkete. Overflaten behåret. Lengde ca. 20 mm.

Voksen plante:
Åkersennep er en kraftig plante med en 30-60 cm høy, opprett stengel. Stengel og blad er stivhårete. Fargen på bladene er typisk gressgrønn, mens raps og åkerkål har blågrønne blad. Diameter på blomst ca. 10-15 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 1.000 frø pr. plante.

Frø:
Kulerundt både i tverrsnitt og omkrets. Overflaten med fine groper. Tusenkornvekt ca. 1,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

På dyrket mark, veikanter, avfallsplasser m.v. Helst på næringsrik og kalkrik leirjord. Åkersennep vokser ikke på sur jord. Som ugras i alle typer vårsådde kulturer, spesielt vårkorn, men finnes også i høstkorn og første års eng. Arten er nå mindre vanlig enn tidligere.

Systematikk

Korsblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Sennep, ager
Engelsk : Charlock
Latin : Sinápsis arvénsis
Norsk : Åkersennep

Åkersennep: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Åkersennep: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Åkersennep: Blomst
Blomst
Åkersennep: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no