VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Klengjemaure Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Eggeformete med hele bladrander. I spissen sees et karakteristisk hakk. Stilkete.Overflaten har små krokformete hår. Lengde ca. 8-15 mm.

Varige blad:
Omvendt eggeformete med hele bladrander. Plassert i kranser. Stilkete. Overflaten har krokformete hår. Lengde ca. 7-9 mm.

Voksen plante:
Klengemaure kan utvikle seg til en stor plante med opptil 100 cm lange, firkantete stengler, som både kan være nedliggende og klatrende. Planten kjennes på den klatrende veksten, de kransstilte bladene, og de mange krokhårene på stengler og blad, som gjør at planten lett henger fast på andre planter, men også på tøy og hender. Tverrmål på blomst ca. 2-3 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 400 frø pr. stengel.

Frø:
Kulerundt til ovalformet med en fordypning på buksiden. Overflaten piggsvinaktig med stive, krokformete hår, som kan være mer eller mindre avbrekket. Tusenkornvekt ca. 3,7 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp af frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Klengemaure er en konkurransekraftig plante. Trives best på kalkrik jord. Opptrer som ugras i alle slags åkerkulturer.

Systematikk

Maurefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Burresnerre
Engelsk : Cleavers
Latin : Gálium aparíne
Norsk : Klengjemaure

Klengjemaure: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Klengjemaure: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Klengjemaure: Blomst
Blomst
Klengjemaure: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no