VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkerstemorsblom Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Bredt eggeformet med hele bladrander. Stilkete. Overflaten er glatt. Lengde ca. 5-7 mm.

Varige blad:

Bredt eggeformet med små innskjæringer i bladranden. Stilkete. Overflaten glatt og skinnende blank. Lengde ca. 10-15 mm.

Voksen plante:
Åkerstemorsblom er en lavtvoksende plante (5-30 cm høy). På sandjord sees en annen art, vanleg stemorsblom, som er litt høyere og har større blomster. Ellers varierer den dominerende fargen på blomsten til vanleg stemorsblom mer mellom hvit, gul og fiolett, mens åkerstemorsblom er bleikkgul og bleikfiolett. Største diameter på blomsten til åkerstemorsblom ca. 10-15 mm. Frøproduksjon: opp til ca. 2.500 frø pr. plante.

Frø:
Omvendt dråpeformet med hvitgul utposning ved basiskanten. Overflaten er glatt, blankskinnende. Tusenkornvekt: ca. 0,4 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig. Kan opptre som vinterettårig i milde vintre.
Åkerstemorsblom opptrer som ugras i hager, parker og i alle slags åkerkulturer, særlig i åpne radkulturer. Planten har liten konkurranseevne.

Betydning

Åkerstemorsblom opptrer som ugras i hager, parker og i alle slags åkerkulturer, særlig i åpne radkulturer. Planten har liten konkurranseevne.

Systematikk

Fiolfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Stedmoder, ager
Engelsk : Field Pansy
Latin : Viola arvénsis
Norsk : Åkerstemorsblom

Åkerstemorsblom: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Åkerstemorsblom: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Åkerstemorsblom: Blomst
Blomst
Åkerstemorsblom: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no