VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkertistel Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Åkerdylle, som har melkesaft

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale med hele bladrander. Ustilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 8-12 mm.

Varige blad:
Avlange-ovale i omriss med tornete bladrander. Ustilkete. Overflaten behåret. Lengde ca. 15-20 mm. De første varige bladene på planter som har spirt fra knoppskytende røtter, har samme form og utseende som varige blad på unge frøplanter.

Voksen plante:
Åkertistel er en kraftig plante med 50-130 cm høye, opprette stengler. Den kjennes spesielt på de stikkende tornene på bladene. Diameter på blomsterkorg ca. 15-25 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 200 frø pr. hunlige blomsterkorg.

Frø:
Skeivt krukkeformet med ovalt tverrsnitt. Den bredeste enden med krage og tappformet griffelrest. Overflaten svakt ribbet og riflet på langs. Tusenkornvekt ca. 1,2 g.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjelp av frø og knoppskytende formeringsrøtter.

Biologisk gruppe:
Flerårig vandrende med formeringsrøtter.

Betydning

Åkertistel forekommer som ugras i åkrer og hager, men også på veikanter og på skrotemark, dvs. der naturlig vegetasjon er sterkt forstyrret eller ødelagt ved inngrep, som for eksempel på tomter, fyllinger og avfallsplasser. Ved større mengder av åkertistel, f.eks. i en kornåker, kan kornavlingen bli sterkt nedsatt. Men det er kun plantens vegetative stadium, som er av ugrasmessig betydning.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Tidsel, ager
Engelsk : Creeping Thistle
Latin : Círsium arvénse
Norsk : Åkertistel

Åkertistel: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Åkertistel: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Åkertistel: Blomsterkurv
Blomsterkurv
Åkertistel: Voksen plante
Voksen plante
Åkertistel: Plante spirt fra <br>
knoppskytende røtter
Plante spirt fra
knoppskytende røtter

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no