VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Burot Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Tekst mangler.

Biologi

Tekst mangler.

Betydning

Tekst mangler.

Systematikk

Tekst mangler.

Navn på andre språk

Dansk : Bynke, grå
Engelsk : Mugwort
Latin : Artemisia vulgaris
Norsk : Burot

Burot: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Burot: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Burot: Blomst
Blomst
Burot: Voksen plante
Voksen plante
Burot: Plante spiret fra jordstængelstykke<br>
fra jordstængel
Plante spiret fra jordstængelstykke
fra jordstængel

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no