VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Gjetartaske Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Pengeurt, som ikke har stjernehår.

Kjennetegn

Frøblad:
Ovale med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 3-4 mm.

Varige blad:
De første varige bladene er ovale til eggformete med hele bladrander. Stilkete. Overflaten besatt med stjernehår (sees best med lupe). Lengde ca. 3-4 mm. Senere varige blad har dype innskjæringer i bladranden.

Voksen plante:
Gjetertaske er en mellomhøy plante (ca. 10-30 cm) med rosettstilte basisblad. Den kjennes på den langstrakte blomsterstanden med de karakteristiske omvendt hjerteformete fruktene (skulper). Diameter på blomst ca. 2-3 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 40.000 frø pr. plante.

Frø:
Nærmest ovalt i omkrets. På begge sider av frøet sees en langsgående, smal, oval fure. Overflaten lett ru. Tusenkornvekt ca. 0,1 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Vinterettårig.

Betydning

Arten opptrer som ugras i hager, planteskoler og alle slags åkerkulturer. Frø som spirer midtsommers gir ofte ugrasproblem om høsten i kulturer som dekker dårlig. Gjetertaske har kort veksttid og stor frøproduksjon.

Systematikk

Korsblomstfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Hyrdetaske
Engelsk : Chepherd´s purse
Latin : Capsélla bursa-pastóris
Norsk : Gjetartaske

Gjetartaske: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Gjetartaske: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Gjetartaske: Blomst
Blomst
Gjetartaske: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no