VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Åkerminneblom Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Nesten sirkulære med hele bladrander. Stilket. Overflaten tett behåret på oversiden av bladet. Lengde ca. 4-6 mm.

Varige blad:
Omvendt eggeformet til ovale med hele bladrander. Stilkete. Overflaten tett behåret. Lengde ca. 10-15 mm.

Voksen plante:
Åkerminneblom er en liten plante med en 15-40 cm lang, opprett stengel. Planten er meget ru, og blomstene sitter i en krumbøyd blomsterstand. Diameter på blomst ca. 3-4 mm. Frøproduksjon: Opptil ca. 700 frø pr. plante.

Frø:
Mandel- til sammentrykt dråpeformet med skarp periferikantsøm. Overflaten glatt og sterkt glinsende. Tusenkornvekt ca. 0,3 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Vinterettårig.

Betydning

Opptrer som ugras særlig i høstkorn og første års eng, men også i eldre eng og vårsådde grøder. Høstspirende planter kan overvintre.

Systematikk

Rubladfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Forglemmigej, mark
Engelsk : Field Forget-me-not
Latin : Myosótis arvensis
Norsk : Åkerminneblom

Åkerminneblom: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Åkerminneblom: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Åkerminneblom: Blomster
Blomster
Åkerminneblom: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no