VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Floghavre Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Tidlige stadier:
Bladene rullet sammen i knoppen. Bladene er brede, flate og ofte venstresnodde. På bladranden, spesielt ved bladgrunnen, sees lange utstående hår. Bladører mangler. Slirehinnen er lang, opp til ca. 6 mm.

Voksen plante:
Floghavre er en kraftig plante med 30-150 cm høye, opprette stengler. Småaksene er samlet i en stor åpen topp. Fra hvert småaks vokser det ut en lang, knebøyd snerp, i motsetning til dyrket havre som mangler snerp. Frøproduksjon: Opp til ca. 250 frø pr. plante.

Frø:
Lansett-ellipseformet med lang, spiralsnodd (i tørr tilstand), knebøyd snerp, som vokser ut omtrent fra midten av inneragnene. Tverrsnittet nyreformet. Frøet har skålformet frøfeste, omgitt av korte eller lange hår, som oftest skjuler den mer eller mindre smale bukfuren. Overflaten spredt til tett behåret. Frøfestets beskaffenhet gjør at floghavren drysser lett når den er moden. Tusenkornvekt ca. 22,5 gram.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp av frø.

Biologisk gruppe:
Sommerettårig.

Betydning

Floghavre forekommer mest på Østlandet, spesielt i indre dalstrøk. Planten er mer sjelden på Vestlandet, men spredt i Trøndelag, og svært sjelden videre til Troms. Floghavre er et alvorlig ugras i korndyrkingen i Norge og ellers i verden. Ifølge forskrift om floghavre plikter eier eller bruker av fast eiendom å effektivt bekjempe floghavre som måtte finnes på eiendommen.

Systematikk

Grasfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Flyvehavre
Engelsk : Wild oats
Latin : Avena fatua
Norsk : Floghavre

Floghavre: Meget tidligt stadium
Meget tidligt stadium
Floghavre: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Floghavre: Slirehinne
Slirehinne
Floghavre: Venstresnoet blad
Venstresnoet blad
Floghavre: Blomstrende småaks
Blomstrende småaks
Floghavre: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no