VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Vassarve Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

-

Kjennetegn

Frøblad:
Avlange, ovale med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt, ved stilken enkelte hår. Lengde ca. 5-7 mm.

Varige blad:
Sirkulære til eggformete med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt, stilken behåret. Lengde ca. 6 mm.behåret). Længde ca. 6 mm.

Voksen plante:
Vassarve er en lavtvoksende plante med 5-20 cm lange, nedliggende stengler. På stenglene sees en langsgående rekke hår. Diameter på blomst ca. 4-5 mm. Frøproduksjon: op til ca. 15.000 frø pr. plante.

Frø:
Nesten sirkelrundt og noe flattrykt. Overflaten knudrete av små utvekster ordnet i buete rekker. I periferikanten sees et innhakk. Tusenkornvekt ca. 0,6 g.

Biologi

Formering og spredning:
Utelukkende ved hjelp af frø.

Biologisk gruppe:
Vinterettårig.

Betydning

Forekommer på de fleste jordtyper, ofte nitrogenrike. Den vegetative spredningen er sterkt avhengig av jevn og rikelig fuktighet i jordoverflaten. Planten finnes i hele landet, men trives best i rått, kjølig kystklima. Den vokser også i innlandsstrøk i kalde og våte år, særlig på vassjuk jord og i halvskygge. Vassarve er et av de mest brysomme ugras i de fleste åkerkulturer, men finnes også i eng, beite og annen grasmark.

Systematikk

Nellikfamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Fuglegræs
Engelsk : Common Chickweed
Latin : Stellária média
Norsk : Vassarve

Vassarve: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Vassarve: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Vassarve: Blomst
Blomst
Vassarve: Voksen plante
Voksen plante

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no