VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
20.8 2019 Varsling Innen Planteskadegjørere

Beskrivelse, ugras

Hestehov Previous page Next page

Gå til ukrudtsnøgle

Forveksling

Åkersvineblom, som har sagtannete varige blad.

Kjennetegn

Frøblad:
Lansettformede med hele bladrander. Stilkete. Overflaten glatt. Lengde ca. 5-10 mm.

Varige blad:
Ovale til bredt eggformete med svakt bølgete til takkete bladrander. Stilkete. Overflaten spredt behåret. Lengde ca. 12-18 mm. De første bladene på planter, som har spirt fra jordstengler, er nyre- til hjerteformete med bølgete til takkete bladrander. Undersiden er hvitfiltret.

Voksen plante:
Hestehov formerer seg både ved frø og underjordiske utløpere (jordstengler). Frøplanter vil det første år utvikle en bladrosett, som i løpet af sommeren danner jordstengler. Tidlig neste vår sender den underjordiske del af bladrosetten blomsterskaft over jorden, og etter blomstring begynner de første varige blad å skyte fra jordstenglene. De varige bladene vil i de fleste tilfeller danne en bladrosett i løpet av sommeren. Artens flerårige stadium kan fortsette i en lang årrekke, da jordstenglene hele tiden fornys. Diameter på blomsterkorg ca. 20 mm. Frøproduksjon: Opp til ca. 400 frø pr. korg.

Biologi

Formering og spredning:
Ved hjelp av frø og knopper på jordstenglene.

Biologisk gruppe:
Flerårig vandrende med krypende jordstengler.

Betydning

Hestehov liker best tung, fuktig, leirrik jord. Opptrer som ugras i eng, beite og i alle slags kulturer. I åkeren er spres hestehov mest med jordstengler. Eventuelle frøplanter vil lett gå til grunne under jordarbeidingen om våren. Derimot kan frøplanter i åkerkanten utvikle seg i fred og ”vandre inn” i åkeren ved jordstengler.

Systematikk

Korgplantefamilien.

Navn på andre språk

Dansk : Følfod
Engelsk : Coltsfoot
Latin : Tussilágo farfára
Norsk : Hestehov

Hestehov: Frøplantestadium
Frøplantestadium
Hestehov: Tidlig stadium
Tidlig stadium
Hestehov: Blomsterskaft
Blomsterskaft
Hestehov: Voksen plante
Voksen plante
Hestehov: Bladroset med <br>
nye utløpere
Bladroset med
nye utløpere

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no