VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
18.1 2020 Varsling Innen Planteskadegjørere
Ukrudtsnøgle'

Ugrasnøkkel

Ugras, alle kulturer Previous page Next page

Sortert etter:
Norsk navn 
Frøblad 1. varige blad Frøplante Voksen plante 
 
Måleenhed for kimblad Måleenhed for 1. løvblad   
Balderbrå
(Tripleurospérmum inodórum)
Balderbrå (Tripleurospérmum inodórum): FrøbladBalderbrå (Tripleurospérmum inodórum): 1. varige bladBalderbrå (Tripleurospérmum inodórum): FrøplanteBalderbrå (Tripleurospérmum inodórum): Voksen plante
Balderbrå, SU-res
(undefined)
Balderbrå, SU-res (undefined): FrøbladBalderbrå, SU-res (undefined): 1. varige bladBalderbrå, SU-res (undefined): FrøplanteBalderbrå, SU-res (undefined): Voksen plante
Burot
(Artemisia vulgaris)
Burot (Artemisia vulgaris): FrøbladBurot (Artemisia vulgaris): 1. varige bladBurot (Artemisia vulgaris): FrøplanteBurot (Artemisia vulgaris): Voksen plante
Då-arter
(Galeópsis spp.)
Då-arter (Galeópsis spp.): FrøbladDå-arter (Galeópsis spp.): 1. varige bladDå-arter (Galeópsis spp.): FrøplanteDå-arter (Galeópsis spp.): Voksen plante
Då-arter, SU-res
(undefined)
Då-arter, SU-res (undefined): FrøbladDå-arter, SU-res (undefined): 1. varige bladDå-arter, SU-res (undefined): FrøplanteDå-arter, SU-res (undefined): Voksen plante
Floghavre
(Avena fatua)
Floghavre (Avena fatua): FrøbladFloghavre (Avena fatua): 1. varige bladFloghavre (Avena fatua): FrøplanteFloghavre (Avena fatua): Voksen plante
Gjetartaske
(Capsélla bursa-pastóris)
Gjetartaske (Capsélla bursa-pastóris): FrøbladGjetartaske (Capsélla bursa-pastóris): 1. varige bladGjetartaske (Capsélla bursa-pastóris): FrøplanteGjetartaske (Capsélla bursa-pastóris): Voksen plante
Gullkrage
(Chrysánthemum segétum)
Gullkrage (Chrysánthemum segétum): FrøbladGullkrage (Chrysánthemum segétum): 1. varige bladGullkrage (Chrysánthemum segétum): FrøplanteGullkrage (Chrysánthemum segétum): Voksen plante
Haremat
(Lapsána commúnis)
Haremat (Lapsána commúnis): FrøbladHaremat (Lapsána commúnis): 1. varige bladHaremat (Lapsána commúnis): FrøplanteHaremat (Lapsána commúnis): Voksen plante
Hestehov
(Tussilágo farfára)
Hestehov (Tussilágo farfára): FrøbladHestehov (Tussilágo farfára): 1. varige bladHestehov (Tussilágo farfára): FrøplanteHestehov (Tussilágo farfára): Voksen plante
Hønsegrasarter
(Polýgonum spp.)
Hønsegrasarter (Polýgonum spp.): FrøbladHønsegrasarter (Polýgonum spp.): 1. varige bladHønsegrasarter (Polýgonum spp.): FrøplanteHønsegrasarter (Polýgonum spp.): Voksen plante
Hønsegrasarter, SU-res
(Polýgonum spp.)
Hønsegrasarter, SU-res (Polýgonum spp.): FrøbladHønsegrasarter, SU-res (Polýgonum spp.): 1. varige bladHønsegrasarter, SU-res (Polýgonum spp.): FrøplanteHønsegrasarter, SU-res (Polýgonum spp.): Voksen plante
Jordrøyk
(Fumária officinális)
Jordrøyk (Fumária officinális): FrøbladJordrøyk (Fumária officinális): 1. varige bladJordrøyk (Fumária officinális): FrøplanteJordrøyk (Fumária officinális): Voksen plante
Klengjemaure
(Gálium aparíne)
Klengjemaure (Gálium aparíne): FrøbladKlengjemaure (Gálium aparíne): 1. varige bladKlengjemaure (Gálium aparíne): FrøplanteKlengjemaure (Gálium aparíne): Voksen plante
Knereverumpe
(Alopecúrus geniculátus)
Knereverumpe (Alopecúrus geniculátus): FrøbladKnereverumpe (Alopecúrus geniculátus): 1. varige bladKnereverumpe (Alopecúrus geniculátus): FrøplanteKnereverumpe (Alopecúrus geniculátus): Voksen plante
Linbendel
(Spergula arvénsis)
Linbendel (Spergula arvénsis): FrøbladLinbendel (Spergula arvénsis): 1. varige bladLinbendel (Spergula arvénsis): FrøplanteLinbendel (Spergula arvénsis): Voksen plante
Linbendel, SU-res
(undefined)
Linbendel, SU-res (undefined): FrøbladLinbendel, SU-res (undefined): 1. varige bladLinbendel, SU-res (undefined): FrøplanteLinbendel, SU-res (undefined): Voksen plante
Løvetann
(Taraxácum officinále)
Løvetann (Taraxácum officinále): FrøbladLøvetann (Taraxácum officinále): 1. varige bladLøvetann (Taraxácum officinále): FrøplanteLøvetann (Taraxácum officinále): Voksen plante
Markrapp
(Poa triviális)
Markrapp (Poa triviális): FrøbladMarkrapp (Poa triviális): 1. varige bladMarkrapp (Poa triviális): FrøplanteMarkrapp (Poa triviális): Voksen plante
Meldestokk
(Chenopódium album)
Meldestokk (Chenopódium album): FrøbladMeldestokk (Chenopódium album): 1. varige bladMeldestokk (Chenopódium album): FrøplanteMeldestokk (Chenopódium album): Voksen plante
Oljevekster
(Brássica spp.)
Oljevekster (Brássica spp.): FrøbladOljevekster (Brássica spp.): 1. varige bladOljevekster (Brássica spp.): FrøplanteOljevekster (Brássica spp.): Voksen plante
Pengeurt
(Thláspi arvénse)
Pengeurt (Thláspi arvénse): FrøbladPengeurt (Thláspi arvénse): 1. varige bladPengeurt (Thláspi arvénse): FrøplantePengeurt (Thláspi arvénse): Voksen plante
Raudtvitann
(Lámium spp.)
Raudtvitann (Lámium spp.): FrøbladRaudtvitann (Lámium spp.): 1. varige bladRaudtvitann (Lámium spp.): FrøplanteRaudtvitann (Lámium spp.): Voksen plante
Tunbalderbrå
(Chamomílla suaveolens)
Tunbalderbrå (Chamomílla suaveolens): FrøbladTunbalderbrå (Chamomílla suaveolens): 1. varige bladTunbalderbrå (Chamomílla suaveolens): FrøplanteTunbalderbrå (Chamomílla suaveolens): Voksen plante
Tungras
(Polýgonum avikuláre)
Tungras (Polýgonum avikuláre): FrøbladTungras (Polýgonum avikuláre): 1. varige bladTungras (Polýgonum avikuláre): FrøplanteTungras (Polýgonum avikuláre): Voksen plante
Tunrapp
(Poa annua)
Tunrapp (Poa annua): FrøbladTunrapp (Poa annua): 1. varige bladTunrapp (Poa annua): FrøplanteTunrapp (Poa annua): Voksen plante
Vassarve
(Stellária média)
Vassarve (Stellária média): FrøbladVassarve (Stellária média): 1. varige bladVassarve (Stellária média): FrøplanteVassarve (Stellária média): Voksen plante
Vassarve, SU-res
(Stellária média, SU-resistant)
Vassarve, SU-res (Stellária média, SU-resistant): FrøbladVassarve, SU-res (Stellária média, SU-resistant): 1. varige bladVassarve, SU-res (Stellária média, SU-resistant): FrøplanteVassarve, SU-res (Stellária média, SU-resistant): Voksen plante
Vindeslirekne
(Polýgonum convólvulus)
Vindeslirekne (Polýgonum convólvulus): FrøbladVindeslirekne (Polýgonum convólvulus): 1. varige bladVindeslirekne (Polýgonum convólvulus): FrøplanteVindeslirekne (Polýgonum convólvulus): Voksen plante
Stivdylle
(Sonchus asper (L.) Hill.)
Stivdylle (Sonchus asper (L.) Hill.): FrøbladStivdylle (Sonchus asper (L.) Hill.): 1. varige bladStivdylle (Sonchus asper (L.) Hill.): FrøplanteStivdylle (Sonchus asper (L.) Hill.): Voksen plante
Åkerdylle
(Sonchus arvensis L.)
Åkerdylle (Sonchus arvensis L.): FrøbladÅkerdylle (Sonchus arvensis L.): 1. varige bladÅkerdylle (Sonchus arvensis L.): FrøplanteÅkerdylle (Sonchus arvensis L.): Voksen plante
Åkergråurt
(Gnaphálium ulignósum L.)
Åkergråurt (Gnaphálium ulignósum L.): FrøbladÅkergråurt (Gnaphálium ulignósum L.): 1. varige bladÅkergråurt (Gnaphálium ulignósum L.): FrøplanteÅkergråurt (Gnaphálium ulignósum L.): Voksen plante
Åkergull
(Erýsium cheiranthoídes)
Åkergull (Erýsium cheiranthoídes): FrøbladÅkergull (Erýsium cheiranthoídes): 1. varige bladÅkergull (Erýsium cheiranthoídes): FrøplanteÅkergull (Erýsium cheiranthoídes): Voksen plante
Åkerminneblom
(Myosótis arvensis)
Åkerminneblom (Myosótis arvensis): FrøbladÅkerminneblom (Myosótis arvensis): 1. varige bladÅkerminneblom (Myosótis arvensis): FrøplanteÅkerminneblom (Myosótis arvensis): Voksen plante
Åkerreddik
(Raphanus raphanistrum)
Åkerreddik (Raphanus raphanistrum): FrøbladÅkerreddik (Raphanus raphanistrum): 1. varige bladÅkerreddik (Raphanus raphanistrum): FrøplanteÅkerreddik (Raphanus raphanistrum): Voksen plante
Åkersennep
(Sinápsis arvénsis)
Åkersennep (Sinápsis arvénsis): FrøbladÅkersennep (Sinápsis arvénsis): 1. varige bladÅkersennep (Sinápsis arvénsis): FrøplanteÅkersennep (Sinápsis arvénsis): Voksen plante
Åkersnelle
(Equisétum arvénse)
Åkersnelle (Equisétum arvénse): FrøbladÅkersnelle (Equisétum arvénse): 1. varige bladÅkersnelle (Equisétum arvénse): FrøplanteÅkersnelle (Equisétum arvénse): Voksen plante
Åkerstemorsblom
(Viola arvénsis)
Åkerstemorsblom (Viola arvénsis): FrøbladÅkerstemorsblom (Viola arvénsis): 1. varige bladÅkerstemorsblom (Viola arvénsis): FrøplanteÅkerstemorsblom (Viola arvénsis): Voksen plante
Åkersvineblom
(Senécio vulgáris)
Åkersvineblom (Senécio vulgáris): FrøbladÅkersvineblom (Senécio vulgáris): 1. varige bladÅkersvineblom (Senécio vulgáris): FrøplanteÅkersvineblom (Senécio vulgáris): Voksen plante
Åkersvinerot
(Stáchys palústris)
Åkersvinerot (Stáchys palústris): FrøbladÅkersvinerot (Stáchys palústris): 1. varige bladÅkersvinerot (Stáchys palústris): FrøplanteÅkersvinerot (Stáchys palústris): Voksen plante
Åkertistel
(Círsium arvénse)
Åkertistel (Círsium arvénse): FrøbladÅkertistel (Círsium arvénse): 1. varige bladÅkertistel (Círsium arvénse): FrøplanteÅkertistel (Círsium arvénse): Voksen plante
 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no