Effekttabeller   xxx
Sammenligne virkningene av ugrasmidlene  
Velg kultur og dyrkingsforhold  
Virkning:
***
God
**
Usikkert
*
For dårlig
Sortert etter:


Ugras, værforhold og valg av dosering
Ugras utviklingstrinn Ugrastetthet  
Tørkestress Forventet avling  
Temperatur, min/max: - Dosering  
Command item
Command item
     |    Export to Excel  
 Text
Bygg
 
 Text
Ikke gjenlegg
 
 TextFavoriteGo ToEmail
Før Høst/StubbLagre side som favorittGå tilSend denne linken til en kollega eller til webmaster (Kirsten Tørresen) 
Vår og sommerLagre side som favorittGå tilSend denne linken til en kollega eller til webmaster (Kirsten Tørresen) 
 
UgrasmiddelUtviklingstrinn
(BBCH/Zadoks)
Max.
dose
pr. daa
(1/1 N)
kr/daa
ved
valgt
dose
Gjsn.
virkning
%
BalderbråDå-arterFloghavreGjetartaskeHønsegrasarterHønsehirseJordrøykKlengjemaureKnereverumpeKvekeLinbendelMarkrappMeldestokkOljeveksterRaudtvitannStivdylleTunrappVassarveVeronikaartene (orient/bakk)VindeslirekneÅkerdylleÅkerminneblomÅkerstemorsblomÅkertistelÅkervortemelk
Ally Class10 - 29 4.0 g 11 78
***
***
 
***
***
 
*
**
  
***
 
***
***
***
 
*
***
 
**
 
***
***
  
Ariane S10 - 29 250 ml 17 78
***
***
 
***
***
 
**
***
  
***
 
***
***
***
***
 
***
 
***
**
***
*
*
 
Axial12 - 39 120 ml 23 92  
**
  
***
                   
CDQ SX10 - 39 3.4 g 8 79
***
***
 
***
***
 
***
 
*
 
***
 
***
***
***
***
*
***
 
***
 
***
***
**
 
Express SX10 - 29 1.50 g 4 77
***
**
 
***
***
 
**
**
  
***
 
***
***
***
***
*
***
 
***
 
***
*
**
 
Gratil 75 WG10 - 29 4.0 g 18 61
***
*
 
***
***
 
*
***
  
***
 
*
**
*
**
 
**
 
***
 
***
*
  
Hussar OD10 - 29 7.0 ml 13 81
***
***
 
***
***
 
**
***
***
 
***
**
***
***
***
 
**
***
 
**
 
***
**
  
Hussar Tandem OD10 - 29 70 ml 22 86
***
***
 
***
***
 
***
***
  
***
 
***
***
***
 
***
***
 
***
 
***
***
*
 
MCPA 75010 - 13 100 ml 6 44 
*
 
***
*
 
*
*
  
*
 
***
***
*
*
 
*
 
*
*
*
*
*
 
MCPA 75014 - 39 240 ml 14 71 
***
 
***
***
 
*
*
  
***
 
***
***
**
***
 
**
 
**
**
***
***
**
 
Pixxaro13 - 19 12.5 ml 5 35
*
*
 
*
*
 
**
*
    
*
*
**
*
 
*
 
*
 
*
*
*
 
Pixxaro20 - 29 25 ml 9 58
*
**
 
**
**
 
***
**
    
**
**
***
**
 
**
 
**
 
***
*
*
 
Pixxaro30 - 45 35 ml 13 68
*
**
 
***
***
 
***
**
    
***
**
***
***
 
***
 
***
 
***
*
*
 
Puma Extra10 - 32 120 ml 15 91  
**
  
***
                   
Ratio Super SX10 - 29 3.0 g 8 81
***
***
 
***
***
 
**
**
  
***
 
***
***
***
***
*
***
 
***
**
***
**
**
 
Starane XL10 - 29 100 ml 12 70
***
*
 
***
***
 
*
***
    
*
 
**
***
 
***
 
***
 
***
*
  
Tomahawk 200 EC10 - 29 50 ml 5 54
*
*
 
*
***
       
*
 
*
  
**
 
***
 
***
*
  
Fangvekster gjenlegg
Gras gjenlegg
Rødkløver gjenlegg
Havre
Høsthvete
Vårhvete
                              
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis
Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no