Sprøyteteknikk
Hvilke dyser, veskemengder og kjørehastigheter kan brukes til min sprøyteoppgave?

Åpne ved at klikke på +-tegnet      
 Vindhastighet   Help 
  Vind: 0-3 m/s 
  Vind: 4-5 m/s 
 
  
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis
Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no