VIPS-ugras (ipmdss.dk)   
3.4 2020 Varsling Innen Planteskadegjørere
Verktøy   Previous page Next page Vis valgmuligheter i denne kulturen:  

Alle kulturer

Verktøy
Ugras
Nytt, 12. april 2019 
Nøkkel 
Innsaml feltopplysninger 
Problemløsning 
Effektprofil 
Effekttabeller 
Brukers blanding 
Teknikk
Sprøyteteknikk 

 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no