VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
Nytt, 12. april 2019 
18.1 2020 Varsling Innen Planteskadegjørere
Effektprofil av et ugrasmiddel  Previous page Next page
Forutsetninger for beregning:
Kultur
  Kultur Gjenlegg
  Forventet avling
  Utviklingsstadium
Ugras 
  Utviklingsstadium    
Bekjempingsmuligheter 
  Produkt Vis alle ugrasarter
Lagre innstillinger for denne siden

 


 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no