VIPS-ugras (ipmdss.dk)    
Nytt, 12. april 2019 
18.1 2020 Varsling Innen Planteskadegjørere
Problemløsning  Previous page Next page
Forutsetninger for beregning:
Kultur
  Kultur Gjenlegg
  Forventet avling
  Utviklingsstadium
Ugras funnet ved feltinspeksjon 
  Ugrasarter Utviklingsstadium Tetthet
 
 
Lagre innstillinger for denne siden  

 


 
VIPS-ugras bliver utgitt av Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og Videncentret for Landbrug
Ved publisering av informasjon må kilde angis

Webmaster: kirsten.torresen@nibio.no